Sykkelturen 2022

Norges Frivilligsentral har invitert oss til å bli med på en nasjonal "sykkelstafett" fra Nordkapp til Lindesnes - for å markere Frivillighetens år 2022. Sykkelturen kommer til Bodø den 30. mai. 2022.

Aldersgruppe: For alle

Frivilligsentralene og en rekke samarbeidsorganisasjoner oppfordres til å skape et mangfold av aktiviteter på tvers av generasjoner, kulturer og samfunnslag langs ruten.

Sammen skal vi sykle, for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. Sykkelturen skal ha fokus på arbeidet med reformen Leve hele livet nasjonalt, regionalt og lokalt. Hovedmålet med sykkelturen er å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen.


sykkelturen2022.no

Nærmere informasjon om programmet for Bodø kommer senere.

2023 © Bodø frivilligsentral