Seniornett Bodø

Seniornett Bodø har som formål å arbeide for motvirke digitalt utenforskap og bidra til seniorers deltagelse i IKT-samfunnet. Dette skjer via kurs, foredrag, personlig og skriftlig veiledning og f.eks. datacafe.

Seniornett-Får senior på nett!

For mer informasjon om seniornett, sjekk ut seniornett sin hjemmeside på linken under.

https://www.seniornett.no/

https://www.seniornett.no/lokalforening/bodo-2/

Seniornett Bodø

Seniornett Bodø inviterer til datakafé hver onsdag kl. 12:30 - 14:30 både på Tusenhjemmet og Tverlandet Bo- og Servicesenter. Her kan du få individuell digital hjelp og støtte (både fra seniorer og studenter), og vi tar sikte på å arrangere temamøter med fokus på aktuelle digitale utfordringer. 

Seniornett Bodø ble formelt etablert den 27. juni, etter et initiativ fra Bodø Frivilligsentral.På stiftelsesmøtet den 27. juni deltok representanter fra 5 av byens pensjonistforeninger (Forsvarspensjonistene, Postpensjonistene, Telepensjonistene, DNB-pensjonistene og Tverlandet pensjonistforening), Pensjonistuniversitetet, Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter, Bodø kommune og Bodø Frivilligsentral.

Styret i Seniornett Bodø er konstituert med følgende sammensetning:

  • Eirik Fiva (styreleder)
  • Øystein Kilen
  • Helge jarl Hansen
  • Britt-Konny Hansen
  • Bodil Bjørnaali Brattli
  • Reidar Skålbones
  • Øyvind Mathisen
  • Åse Bente Mikkelborg

Bodø Frivilligsentral ved daglig leder Knut S. Brinchmann er sekretær for Seniornett Bodø.

For nærmere informasjon, kontakt knut.store.brinchmann@bodo.kommune.no 

Velkommen til Seniornett Bodø!

2024 © Bodø frivilligsentral