Frivillighetstorget - Tusenhjemmet

I samarbeid med Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter har vi etablert et Frivillighetstorg der du både kan be om hjelp eller melde deg som frivillig.

Frivillighetstorget er et samarbeid mellom Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter AS, Bodø Frivilligsentral, frivillige organisasjoner, frivillige og studenter fra Nord Universitet.

Vi ønsker å være et supplerende tilbud innen områder som i dag ikke dekkes av andre frivillige organisasjoner i Bodø.

Dette er først og fremst et tilbud til de som trenger:

- Digital kafe`- møteplass hvor en kan få hjelp med små og store digitale utfordringer.

- Noen å gå tur sammen med, Spaser og Snakk. 

Andre tilbud vurderes fortløpende etablert, i nært samarbeid med våre mange gode samarbeidspartnere innen ulike deler av frivillig sektor i Bodø.

For nærmere informasjon, kontakt:

Frivilligsentralen på tlf: 47904018

2024 © Bodø frivilligsentral