Frivillighetsprisen

Bodø Frivillighetsentral deler hvert år ut frivillighetsprisen. Prisen deles ut av byens ordfører som en del av bystyrets desembermøte.

Frivillighetsrisen er en del av kommunens arbeid for og stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor. Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid gjennom å gi en pris til initiativrike personer, organisasjoner eller foreninger som gjør en ekstra stor innsats til det beste for medmennesker i Bodø Kommune.

Styret i Bodø Frivilligsentral er jury og beslutter årets vinner basert på innkomne forslag.

Kriterier for og velge kandidat

- Prisen kan tildeles en enkeltperson, organisasjon eller forening.

- Kandidaten må ha utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker og samfunnsnyttig arbeid.

- Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over en lengre tid, eller i en tidsavgrenset periode.

- Kandidaten skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats, og pågangsmot.


For spørsmål eller forslag til kandidater, kontakt daglig leder Knut S. Brinchmann, epost knut.store.brinchmann@bodo.kommune.no


2024 © Bodø frivilligsentral