Sorggrupper for Barn og Unge

Bodø Frivilligsentral har tidligere tilbudt sorggrupper for barn og unge som har mistet en av sine nærmeste og ønsker å delta i gruppe sammen med andre som har opplevd det samme. Dette er et svært viktig tilbud for barn i sorg. Videreføring av tilbudet vil bli avklart i løpet av februar måned i nært samarbeid med Helse- og Omsorgsavdelingen i Bodø kommune.

Gruppene settes sammen etter alder i følgende inndeling : Barn 6 - 12 år og Ungdom 13 - 18 år.

Det er gratis å delta og gruppene er åpne for nye som vil se om dette er et tilbud de ønsker å delta på.

Samlingene går over 2 timer hver 14 dag, fra kl 17.30 - 19.30

Det er to gruppeledere på hver gruppe.

2020 © Bodø frivilligsentral