Sorggrupper for Barn og Unge

Bodø Frivilligsentral har tidligere tilbudt sorggrupper for barn og unge som har mistet en av sine nærmeste og ønsker å delta i gruppe sammen med andre som har opplevd det samme. Dette er et svært viktig tilbud for barn i sorg. Videreføring av tilbudet vil bli avklart i løpet av februar måned i nært samarbeid med Helse- og Omsorgsavdelingen i Bodø kommune.

Gruppene settes sammen etter alder i følgende inndeling : Barn 6 - 12 år og Ungdom 13 - 18 år.

Det er gratis å delta og gruppene er åpne for nye som vil se om dette er et tilbud de ønsker å delta på.

Samlingene går over 2 timer hver 14 dag, fra kl 17.30 - 19.30

Det er to gruppeledere på hver gruppe.

Flere aktiviteter

Beredskap koronaviruset - Vi er mer avhengige av frivillighet enn noensinne!

I dissse krevende tidene trenger vi omsorg og din frivillige innsats mer enn noen sinne. Vi oppfordrer først og fremst alle til å ta vare på hverandre. Ring eller kontakt slektninger eller naboer, hør om noen trenger hjelp for å få hverdagen til å gå rundt. Mange sitter nå isolert i karantene, og kan trenge hjelp til innkjøp av mat, legemidler etc.

Frivillige oppdrag

Bodø Frivilligsentral skal være et nav og en katalysator for frivillig sektor i Bodø. Enten du jobber for eller er medlem av en av byens mange frivillige organisasjoner, ønsker å bli frivillig, er pårørende eller selv ønsker hjelp til å komme i kontakt med frivillige, skal vi prøve å hjelpe deg. Vi er eid av Bodø kommune, og jobber hver dag for å styrke frivillig sektor i den flotte byen vår. Frivilligheten er limet og veien til et varmere og mer inkluderende samfunn. Har du tid og lyst til å være med på laget, er du hjertelig velkommen!

Hvor ligger kontoret : Prinsensgate 124 Bodø, 1.etg

Bodø Frivilligsentral har sitt kontor i Tusenhjemmet

Lederskifte i Bodø Frivilligsentral

Som dere sikkert har registrert har vår daglige leder siden 1992 Gjertrud Kvalsponet Ludvigsen nå overlatt ansvaret for Bodø Frivilligsentral til Knut S. Brinchmann.

Nettverkssamling for sentralene i Salten og Vestvågøy Frivilligsentral

Sentralene i Salten og Vestvågøy har samling 3. og 4.juni i vakre Lofoten. Hyggelig og nytting med flott program.

2020 © Bodø frivilligsentral