Sorggrupper for Barn og Unge

Sentralen tilbyr sorggrupper for barn og unge som har mistet en av sine nærmeste og ønsker å delta i gruppe sammen med andre som har opplevd det samme.

Gruppene settes sammen etter alder i følgende inndeling : Barn 6 - 12 år og Ungdom 13 - 18 år.

Det er gratis å delta og gruppene er åpne for nye som vil se om dette er et tilbud de ønsker å delta på.

Samlingene går over 2 timer hver 14 dag, fra kl 17.30 - 19.30

Det er to gruppeledere på hver gruppe

Ta kontakt på telefon 992 58 611 om dette kan være aktuelt !

Flere aktiviteter

...

Hvor ligger kontoret : Prinsensgate 124 Bodø, 1.etg

Bodø Frivilligsentral har...

SPRÅKKAFE

Bodø Frivilligsentral sta...

2018 © Bodø frivilligsentral