Sorggrupper

I samarbeid med Leve Nordland og Skolehelsetjenesten har Bodø Frivilligsentral etablert et tilbud om sorggrupper for barn (6-12 år), ungdom (13-18 år) og voksne som har mistet noen av sine nærmeste.

Sorggruppene er et tilbud til de som har mistet noen av sine nærmeste.

Gruppene møtes hver 2. uke til to timers samlinger. 

Barne- og Ungdomsgruppene ledes av erfarne Helsesykepleiere fra Skolehelsetjenesten i Bodø kommune.

Voksengruppene er etablert i nært samarbeid med Leve Nordland og Menighetene i Bodø kommune.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med daglig leder Knut S. Brinchmann (epost knut.store.brinchmann@bodo.kommune.no)

2024 © Bodø frivilligsentral