Lederskifte i Bodø Frivilligsentral

Som dere sikkert har registrert har vår daglige leder siden 1992 Gjertrud Kvalsponet Ludvigsen nå overlatt ansvaret for Bodø Frivilligsentral til Knut S. Brinchmann.

Aldersgruppe: For alle


Frivilligheten står sterkt i Bodø. Med rundt 190 registrerte frivillige organisasjoner er frivilligheten på mange måter limet i og veien til et varmere og mer inkluderende samfunn. For Bodø kommune er frivilligheten et viktig satsingsområde. Kommunen som eier av Bodø Frivilligsentral forbereder denne våren en politisk sak for å stimulere til økt frivillighet. Frivillighetssentralen ved daglig leder deltar både i saksforberedelsene og i den videre gjennomføringen av prosjekter og tiltak. Fremtidig organisering, rolle og driftsmodell for Frivillighetssentralen forventes avklart i løpet av 2020. Vår innstilling er at den fremtidige rollen til Bodø Frivilligsentral i større grad vil dreie seg om å være katalysator og nettverksbygger enn å selv drive tilbud og aktiviteter med egne frivillige. Vi ønsker å stimulere til og være fødselshjelp for nye ideer og prosjekter gjennom å samarbeide med eksisterende frivillige organisasjoner. Veien videre blir til mens vi går, i nært samarbeid med alle gode krefter i Bodø. Her ønsker vi alle innspill og forslag hjertelig velkommen. Både frivillige organisasjoner, du som ønsker å bli frivillig, brukere og pårørende er hjertelig velkommen til å ta kontakt! 😊

 https://www.facebook.com/159647821999/posts/10156362993532000/

2020 © Bodø frivilligsentral