Lederskifte i Bodø Frivilligsentral

Som dere sikkert har registrert har vår daglige leder siden 1992 Gjertrud Kvalsponet Ludvigsen nå overlatt ansvaret for Bodø Frivilligsentral til Knut S. Brinchmann.

Aldersgruppe: For alle


Frivilligheten står sterkt i Bodø. Med rundt 190 registrerte frivillige organisasjoner er frivilligheten på mange måter limet i og veien til et varmere og mer inkluderende samfunn. For Bodø kommune er frivilligheten et viktig satsingsområde. Kommunen som eier av Bodø Frivilligsentral forbereder denne våren en politisk sak for å stimulere til økt frivillighet. Frivillighetssentralen ved daglig leder deltar både i saksforberedelsene og i den videre gjennomføringen av prosjekter og tiltak. Fremtidig organisering, rolle og driftsmodell for Frivillighetssentralen forventes avklart i løpet av 2020. Vår innstilling er at den fremtidige rollen til Bodø Frivilligsentral i større grad vil dreie seg om å være katalysator og nettverksbygger enn å selv drive tilbud og aktiviteter med egne frivillige. Vi ønsker å stimulere til og være fødselshjelp for nye ideer og prosjekter gjennom å samarbeide med eksisterende frivillige organisasjoner. Veien videre blir til mens vi går, i nært samarbeid med alle gode krefter i Bodø. Her ønsker vi alle innspill og forslag hjertelig velkommen. Både frivillige organisasjoner, du som ønsker å bli frivillig, brukere og pårørende er hjertelig velkommen til å ta kontakt! 😊

 https://www.facebook.com/159647821999/posts/10156362993532000/

Flere aktiviteter

Beredskap koronaviruset - Vi er mer avhengige av frivillighet enn noensinne!

I dissse krevende tidene trenger vi omsorg og din frivillige innsats mer enn noen sinne. Vi oppfordrer først og fremst alle til å ta vare på hverandre. Ring eller kontakt slektninger eller naboer, hør om noen trenger hjelp for å få hverdagen til å gå rundt. Mange sitter nå isolert i karantene, og kan trenge hjelp til innkjøp av mat, legemidler etc.

Frivillige oppdrag

Bodø Frivilligsentral skal være et nav og en katalysator for frivillig sektor i Bodø. Enten du jobber for eller er medlem av en av byens mange frivillige organisasjoner, ønsker å bli frivillig, er pårørende eller selv ønsker hjelp til å komme i kontakt med frivillige, skal vi prøve å hjelpe deg. Vi er eid av Bodø kommune, og jobber hver dag for å styrke frivillig sektor i den flotte byen vår. Frivilligheten er limet og veien til et varmere og mer inkluderende samfunn. Har du tid og lyst til å være med på laget, er du hjertelig velkommen!

Hvor ligger kontoret : Prinsensgate 124 Bodø, 1.etg

Bodø Frivilligsentral har sitt kontor i Tusenhjemmet

Nettverkssamling for sentralene i Salten og Vestvågøy Frivilligsentral

Sentralene i Salten og Vestvågøy har samling 3. og 4.juni i vakre Lofoten. Hyggelig og nytting med flott program.

Sorggrupper for Barn og Unge

Bodø Frivilligsentral har tidligere tilbudt sorggrupper for barn og unge som har mistet en av sine nærmeste og ønsker å delta i gruppe sammen med andre som har opplevd det samme. Dette er et svært viktig tilbud for barn i sorg. Videreføring av tilbudet vil bli avklart i løpet av februar måned i nært samarbeid med Helse- og Omsorgsavdelingen i Bodø kommune.

2020 © Bodø frivilligsentral