Frivillighetens år 2022

2022 er Frivillighetens år. Dette er forankret i Frivillighetsmeldingen fra desember 2018.

Aldersgruppe: For alle

Året skal sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den norske samfunnsmodellen og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele landet. 

Frivillighet Norge er samarbeidsorganet for frivillig sektor, og har fått oppdraget med å koordinere nasjonale signalarrangementer og aktiviteter. For nærmere informasjon, se www.frivillighetensar.no

Bodø Frivilligsentral ønsker i samarbeid med frivillige lag og foreninger, Bodø kommune, Bodø2024, Bodø Idrettsråd, Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter og næringslivet i Bodø å vise frem, feire og hylle frivillig sektor og de mange frivillige i byen vår.

Vi inviterer byens befolkning og organisasjoner til å feire frivilligheten lørdag 21 mai.

21 mai er det frivilligfestival og generasjonsleker, i den anledning inviterer vi lag og foreninger til å stå på stand i sentrum og vise frem sin organisasjon. målet er å vise mangfoldet av frivillighet vi har i Bodø og rekruttere ne medlemmer og frivillige til å være med i fellesskapet.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med vårt lokale sekretariat:

Prosjektmedarbeider Ingrid Simonsen, epost ingridagathe86@gmail.com, tlf. 95150723

Daglig leder Knut S. Brinchmann, epost knut.store.brinchmann@bodo.kommune.no, tlf. 93429100


2023 © Bodø frivilligsentral