Vi inviterer til årets siste gratis eldremiddag - mandag 15. november kl. 15

Sammen med Tusenhjemmet Kulturkafé inviterer vi til årets siste gratis middag for eldre hjemmeboende Bodøværinger.

Siden oppstarten med to middager i juni, har vi en gang i uka denne høsten invitert eldre Bodøværinger med eller uten ledsager på gratis middag. Vi har totalt servert nær 400 eldre Bodøværinger middag. Prosjektet dekker også transport til de som har behov for det, og underholdning / minikonsert under hver middag.

Prosjektet er fullfinansiert av Statsforvalteren i Nordland - tusen takk!

Sammen med Tusenhjemmet Kulturkafé og andre samarbeidspartnere diskuterer vi nå om vi kan videreføre satsingen på eldremiddag f. eks. en gang i måneden, men da mest sannsynlig som et arrangement der gjestene selv må betale. 

Påmelding til middagen sendes til: cecilie.haugseth@tusenhjemmet.no 

Vi ønsker eldre hjemmeboende Bodøværinger velkommen på hyggelig middag 15. november!


Tusen takk til:

Tusenhjemmet Kulturkafé

Bodø Røde Kors

Hjemmetjenesten i Bodø kommune

Statsforvalteren i Nordland

2024 © Bodø frivilligsentral