Velkommen til Tverlandet Frivilligsentral!

Bodø har nå etablert sin andre frivilligsentral - som åpner sitt kontor i Tverlandet Bo- og Servicesenter fra 1. april.

Ingrid Simonsen er fra 1. april foreløpig ansatt i 4 måneder som frivilligkoordinator i Tverlandet Frivilligsentral. Her sammen med vår styreleder Terje Hansen.  

Ingrid har siden høsten 2021 jobbet som prosjektleder i Bodø Frivilligsentral. Hun har blant mye annet hatt ansvar for våre signalarrangementer under Frivillighetens år 2022, med Frivillighetsfestivalen, Generasjonslekene og vår etappe av den nasjonale sykkelturen fra Nordkapp til Arendalsuka som noen av høydepunktene.

Tverlandet Frivilligsentral vil i oppstartsfasen prioritere å etablere et lokalt Frivilligtorg, der lokalsamfunnet kan henvende seg både for å be om hjelp og å bistå som frivillige. Tilbudet vil bygge videre på de mange gode møteplassene og aktivitetene som allerede er etablert i og rundt Tverlandet Bo- og Servicesenter.

Tverlandet og Bodø Frivilligsentral er begge kommunalt eide sentraler, organisert som underenheter av Helse- og omsorgsavdelingen, og rapporterer til et felles styre.

Ansettelsesprosessen av frivilligkoordinator i fast stilling gjennomføres i løpet av våren, med sikte på oppstart senest 1. august.

Vi gratulerer både Bodø og spesielt bydel Tverlandet med den nye frivilligsentralen, og gleder oss veldig til å kunne bidra til en styrking av frivilligheten, møteplasser og aktiviteter på Tverlandet!

2024 © Bodø frivilligsentral