Velkommen til TV-aksjonen 2022

Årets TV-aksjon nærmer seg. I år samler vi inn til Leger uten grenser søndag 23. oktober.

Vi oppfordrer alle til å støtte årets TV-aksjon.

Aksjonskomiteen i Bodø trenger flere bøssebærere. Bli gjerne med på å gå årets viktigste søndagstur!

Registrer deg på blimed.no


2024 © Bodø frivilligsentral