Velkommen til Seniornett Bodø!

Seniornett Bodø ble formelt etablert den 27. juni, etter et initiativ fra Bodø Frivilligsentral.

Seniornett Bodø har som formål å arbeide for motvirke digitalt utenforskap og bidra til seniorers deltagelse i IKT-samfunnet. Dette skjer via kurs, foredrag, personlig og skriftlig veiledning og f.eks. datacafe.

På stiftelsesmøtet den 27. juni deltok representanter fra 5 av byens pensjonistforeninger (Forsvarspensjonistene, Postpensjonistene, Telepensjonistene, DNB-pensjonistene og Tverlandet pensjonistforening), Pensjonistuniversitetet, Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter, Bodø kommune og Bodø Frivilligsentral.

Styret i Seniornett Bodø er konstituert med følgende sammensetning:

  • Eirik Fiva (styreleder)
  • Øystein Kilen
  • Helge jarl Hansen
  • Britt-Konny Hansen
  • Bodil Bjørnaali Brattli
  • Reidar Skålbones
  • Øyvind Mathisen
  • Åse Bente Mikkelborg

Bodø Frivilligsentral ved daglig leder Knut S. Brinchmann er sekretær for Seniornett Bodø.

I samarbeid med Seniornett Norge vil det bli gjennomført opplæring av veiledere i Bodø onsdag 30. august kl. 11 - 16. 

Målet er å etablere et fast tilbud om praktisk digital opplæring for eldre Bodøværinger både på Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter og Tverlandet Bo- og Servicesenter fra høsten 2023. Opplæringen gis i samarbeid med lokale veiledere (rekruttert blant annet fra byens pensjonistforeninger) og studenter fra Nord Universitet.

For nærmere informasjon, kontakt Knut S. Brinchmann på epost knut.store.brinchmann@bodo.kommune.no 2024 © Bodø frivilligsentral