Velkommen til nye studenter med praksis i frivillig sektor

Bodø Frivilligsentral har på vegne av Bodø kommune inngått en 5-årig samarbeidsavtale med Nord Universitet - med formål å tilby 1. årsstudenter i bachelor-studiet i sosiale relasjoner relevante og meningsfylte praksisplasser i frivillig sektor.

Tirsdag 5. september holdt Bodø Frivilligsentrals daglige leder Knut S. Brinchmann en forelesning for et nytt årskull studenter på Nord Universitet.

I år er det rundt 60 studenter som skal ut i praksis i frivillighet i ulike organisasjoner i byen vår 🙂
 
Bodø Frivilligsentral ønsker i år å ta imot inntil 8 studenter for å ivareta viktige tilbud som Digital kafe og Spaser og snakk både på Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter og Tverlandet Bo- og Servicesenter.
 
Tusen takk til Nord Universitet som samarbeider med frivilligheten om meningsfylte praksisplasser for studentene.
 
Tusen takk til Kirkens Bymisjon, Skattkammeret, Innstranda IL, Aktivitetsenheten i Bodø kommune, Bodø Røde Kors / Fellesverket Bodø og Voksne for Barn / Ungt Nettverk.
 
Som alle tar imot studentene med åpne armer. Og på ulike måter bidrar til gode møteplasser og aktiviteter - for å forebygge utenforskap og bidra til et varmere og mere inkluderende samfunn ❤️

2024 © Bodø frivilligsentral