Velkommen til Kirkens Bymisjon Nordland som ny medlemsorganisasjon

Medlemsavtalen ble formelt signert av daglig leder Lars Vestnes i Kirkens Bymisjon Nordland og daglig leder Knut S. Brinchmann i Bodø Frivilligsentral i et møte fredag 11. mars.

Vi ønsker Kirkens Bymisjon Nordland hjertelig velkommen som medlemsorganisasjon i Frivilligsentralen, og ser frem til et godt samarbeid for å skape gode møteplasser for de som trenger det mest.

Kirkens Bymisjon Nordland blir en sentral samarbeidspartner under Frivillighetsfestivalen i Bodø sentrum den 21. mai, og oppfordrer andre frivillige organisasjoner i Bodø til å melde seg på for å vise frem, feire og hylle våre frivilligheten og våre mange hverdagshelter.

Om medlemsavtalen:

Medlemskapet gjelder frivillige organisasjoner (ikke enkeltpersoner), er gratis og uten forpliktelser eller ansvar for driften av Frivilligsentralen.  

Bodø Frivilligsentral tilbyr våre medlemmer;

  • Deling av relevant informasjon gjennom Bodø Frivilligsentrals ulike kanaler
  • Gratis deltagelse på 1-2 kurs/arrangementer i året i regi av Bodø Frivilligsentral
  • Mulighet til å nominere kandidater til styret i Bodø Frivilligsentral
  • Annet etter nærmere avtale.


Medlemsorganisasjoner i Bodø Frivilligsentral forplikter seg til følgende;

  • Deling av informasjon fra Frivilligsentralen i egne kanaler
  • Så langt som mulig delta i ulike arrangementer i regi av Bodø Frivilligsentral
  • Samarbeide om videreutvikling av Frivilligsentralen som nav for frivillig sektor i Bodø
  • Annet etter nærmere avtale.
2023 © Bodø frivilligsentral