Velkommen til Bodø og Omegn Turistforening som medlem!

Vi gleder oss til å samarbeide med Bodø Og Omegn Turistforening! Fra venstre Tor Magne Andreassen, Berit Irgens (daglig leder), Ida Morgenstjerne og Knut S. Brinchmann (daglig leder, Bodø Frivilligsentral).

Medlemskapet gjelder frivillige organisasjoner (ikke enkeltpersoner), er gratis og uten forpliktelser eller ansvar for driften av Frivilligsentralen.  

Bodø Frivilligsentral tilbyr våre medlemmer;

  • Deling av relevant informasjon gjennom Bodø Frivilligsentrals ulike kanaler
  • Gratis deltagelse på 1-2 kurs/arrangementer i året i regi av Bodø Frivilligsentral
  • Mulighet til å nominere kandidater til styret i Bodø Frivilligsentral
  • Annet etter nærmere avtale.


Medlemsorganisasjoner i Bodø Frivilligsentral forplikter seg til følgende;

  • Deling av informasjon fra Frivilligsentralen i egne kanaler
  • Så langt som mulig delta i ulike arrangementer i regi av Bodø Frivilligsentral
  • Samarbeide om videreutvikling av Frivilligsentralen som nav for frivillig sektor i Bodø
  • Annet etter nærmere avtale.
2024 © Bodø frivilligsentral