Tilbud om sorggrupper i Bodø - høsten 2022

I Bodø finnes det tilbud om hjelp og støtte til barn, ungdom og voksne som har mistet noen av sine nærmeste i brå død. Både barne- og ungdomsgruppen planlegger oppstart nå i februar, men trenger flere deltagere. Kjenner du noen som trenger hjelp i en vanskelig situasjon?

Sorggruppene møtes ca. hver 2. uke til to timers samlinger. 


Barne- og Ungdomsgruppene ledes av erfarne Helsesykepleiere fra Skolehelsetjenesten i Bodø kommune.

Kontaktpersoner:

Barnegruppen (6-12 år):             Siri Nymo Olsen, Telefon 90195030 /75556866, e-post Siri.Nymo.Olsen@bodo.kommune.no 

Ungdomsgruppen (13-18 år):    Kari Svendheim, Telefon 97469291 eller 75556471, e-post Kari.Svendheim@bodo.kommune.no


Voksengruppene er etablert i nært samarbeid med Leve Nordland og Menighetene i Bodø kommune. Høsten 2022 startet det opp to nye voksengrupper:

Kontaktperson: Vigdis Larsen, tlf: 47095166, e-post vl465@kirken.no

Kontaktperson Odd Jarle Eidner, tlf. 95165354, e-post oe734@kirken.no


For nærmere informasjon og påmelding, ta gjerne kontakt med de oppgitte kontaktpersonene, eller Bodø Frivilligsentral ved daglig leder Knut S. Brinchmann (e-post knut.store.brinchmann@bodo.kommune.no).

2024 © Bodø frivilligsentral