Styremøte Bodø Frivilligsentral 13. oktober

Styret i Bodø Frivilligsentral møtes ca. hver 2. måned for å følge opp våre prioriterte aktiviteter. Fra venster Oddvar Korneliussen, Anne Gro Abrahamsen, Harald Åsheim, Vera Isachsen, Kirsten Springer Hasvoll (styreleder), Terje Hansen og Knut S. Brinchmann (daglig leder). Merethe Wie Sandbakk og Bente Haukås deltok ikke i dagens møte.

I dagens styremøte behandlet vi blant annet følgende saker:

- Frivillighetens år 2022

- Frivillighetsprisen 2021

- Status - Frivillighetstorget

- Rekruttering – nye medlemsorganisasjoner

- Kommunikasjonsstrategi - Hjemmesiden og sosiale medier

- Status Bodø kommune - vedtektsendring og organisering av frivilligsentralen

- Høringssvar - forslag til ny forskrift frivilligsentraler.


Årets siste styremøte gjennomføres onsdag 15. desember.


2024 © Bodø frivilligsentral