Skravlekoppen i Kulturkafeen!

Bodø kommune skal sertifiseres som «Skravlekopp-kommune»! Og Tusenhjemmets Kulturkafe er selvsagt med på dette!

Målet med Skravlekoppen er å skape lett tilgjengelige møteplasser for befolkningen hvor det er lett å både tilby en kopp kaffe og få seg en prat.  


Bodø kommune har foreløpig satt som mål at 20 bedrifter / organisasjoner har tatt i bruk Skravlekopper i løpet av inneværende år. I tillegg arbeides det for at 10 «Skravlebenker» i samarbeid med næringslivet i byen plasseres på ulike steder i byen eller populære utfartssteder.


I samarbeid med prosjektet «Det Gode Liv i Bodø», oppfordrer Tusenhjemmet Kulturkafe og Bodø Frivilligsentral til å ta Skravlekoppen i bruk og bidra i en dugnad for å forebygge og redusere ensomhet i Bodøs befolkning.


Les mer om Skravlekoppen her: https://skravlekopp.no/ 


For nærmere informasjon om Skravlekoppen i Bodø, kontakt:

Prosjektleder DGLB Gøran Raade-Andersen, goran.raade.andersen@bodo.kommune.no

Daglig leder Knut S. Brinchmann i Bodø Frivilligsentral, knut.store.brinchmann@bodo.kommune.no

Frivillighetskoordinator Cecilie Haugseth, Tusenhjemmet, cecilie.haugseth@tusenhjemmet.no

2024 © Bodø frivilligsentral