Samarbeidsmøte med 4H i Nordland

Vi møtte i dag 4H i Nordland og Bodø for å diskutere fremtidig samarbeid.

I møtet deltok Organisasjonsrådgiver Ingeborg Tangeraas, Organisasjonsrådgiver Marte Brekke og Prosjekteder Miriam Sandvær Ottesen fra 4H, og prosjektmedarbeider Ingrid Simonsen og daglig leder Knut S. Brinchmann fra Bodø Frivilligsentral.

4H kan tilby en rekke spennende aktiviteter for barn og ungdom, og jobber i tillegg til mange andre prosjekter også med "grønn inkludering" av barn med innvandrerbakgrunn og barn med fysisk eller psykisk handikap.

Vi er enige om å samarbeide videre, blant annet om felles informasjonsutveksling og felles rekrutteringskampanjer. 4H har også sin egen "Vår dag" den 7. mai som en del av Frivillighetens år 2022. 

4H vil også planlegge en egen stand / markering i Bodø sentrum som en del av vår "Frivillighetsfestival" i Bodø sentrum den 21. mai.

Vi ser frem til å kunne bistå 4H både med å synliggjøre organisasjonens mange flotte aktiviteter, og til å gjennomføre felles kampanjer sammen med både 4H og våre mange samarbeidspartnere for å rekruttere nye frivillige.

2024 © Bodø frivilligsentral