Samarbeid med Seniornett Norge om digital opplæring

I dag hadde vi hyggelig besøk av prosjektleder Joop Cuppen fra Seniornett Norge, og signerte en intensjonsavtale om oppstart av digital opplæring for seniorer i Bodø fra høsten 2022.

Bodø Frivilligsentral vil sammen med Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter AS jobbe for å etablere et tilbud om fast ukentlig dataopplæring. Videre utvikling av tilbudet forutsetter og vil skje i nært samarbeid med blant annet Bodø Pensjonistforening, Pensjonistuniversitetet i Bodø og Nord Universitet.

Vi ser for oss faste ukedager der alle som plages med en digital utfordring (hvem gjør ikke det!) kan få hjelp av datakyndige i Kulturkafeen på Tusenhjemmet.

I tillegg planlegges felles samlinger / forelesninger om aktuelle digitale tema / utfordringer ca. hver måned.

Tilbudet skal så langt som mulig være gratis.

Nærmere informasjon om oppstart og program kommer vi tilbake til.

2024 © Bodø frivilligsentral