Røde Kors Nordland inviterer til Ferie for alle opphold i Nordland sommeren 2022

Røde Kors Nordland inviterer til ferie for alle i Nordland sommeren 2022. Påmelding innen 10. juni.

Målgruppe:

Familier med svak økonomi over en lengre periode

Familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år

Familier som ikke har tilsvarende tilbud

Familier som klarer seg selv uten tett faglig oppfølging


I år har vi 11 ulike opphold arrangert i Nordland, Trøndelag og ett i Sverige. Familiene med størst behov vil prioriteres først, det vil også prioriteres at man får plass på de nærmeste oppholdene geografisk sett av hensyn til planlegging, reise, relasjoner i nærmiljøet, tilbud i etterkant av oppholdet, økonomi og miljø. Skulle det være ledig plass på ett opphold etter de som prioriteres først har fått plass vil oppholdene kunne fylles opp fra andre områder.


Organisering av oppholdene

Ferie for alle oppholdene arrangeres med hjelp av våre mange flotte frivillige som vil være tilstede og tilrettelegge for at familien får gode opplevelser under oppholdet. På hvert ferieopphold vil det være en frivilligleder/ferieleder som har det overordnede ansvaret for aktivitet og beredskap på turen. Våre frivillige har ulike bakgrunner og vil være tilstede å gi støtte først og fremst som medmenneske, ikke som fagpersoner. Våre frivillige er over 18 år, blir gitt opplæring av Røde Kors og må levere politiattest for å kunne være frivillig. Frivillige og deltakere over 18 år kan ikke være alene med barn under 18 år på oppholdene. Oppholdene er gratis for familiene og skal ikke medføre ekstra utgifter i transport, overnatting, mat og utstyr. Ferie for alle er et aktivt ferietilbud og mange av aktivitetene foregår ute. Det er foreldrene selv som har ansvaret for barna sine under oppholdet.


I tillegg til oppholdene i ditt område finnes det flere andre opphold i Nordland som kan være  aktuelle. Flere av de ulike lokalforeningene er fortsatt i planleggingsfasen, mer informasjon om de ulike oppholdene oppdateres fortløpende på siden HER. (https://express.adobe.com/page/GIkiALEnrf37U/)


Påmelding og infomøte:
Viktig informasjon til deg som påmelder ligger vedlagt.
 
Påmelding til ferieopphold går gjennom deg som påmelder på påmeldingsskjema under:


Påmeldingsskjema finner du HER. (https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/)


Søknadsfrist 10 juni.


 
Mer informasjon om Ferie for alle i Røde Kors finner du HER. (https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/)


2024 © Bodø frivilligsentral