Pårørendeskolen - oppstart 3. november

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Høstens kurstilbud starter 3. november og vil gå på kveldstid over 6 samlinger på onsdager og torsdager, fra klokken 1800 til 2100 på Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter.

Pårørendeskolen arrangeres hver vår og høst av Bodø kommune i samarbeid med Bodø Demensforening.

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Kurset går over 6 kvelder og ha følgende temaer;

  • Demens, årsak og symptomer
  • Kommunikasjon med personer med demens
  • Pårørendes opplevelse, ventesorg
  • Kommunale tjenester og hjelpemidler/tilrettelegging i hjemmet
  • Kommunale og private tilbud og aktivitetstilbud
  • Vergemål, fremtidsfullmakt og legalfullmakt.


For nærmere opplysninger, kontakt: Hukommelsesteamet, tlf: 75 55 43 00

E-post: hukommelsesteam@bodo.kommune.no 

Se også: www.bodo.kommune.no

2022 © Bodø frivilligsentral