Oppstart av sorggrupper - oktober 2021

I oktober startes nye sorggrupper for barn (6-12 år), ungdom (13-18 år) og voksne.

Sorggruppene er et tilbud til de som har mistet noen av sine nærmeste i brå død.

Gruppene møtes hver 2. uke til to timers samlinger. 

Barne- og Ungdomsgruppene ledes av erfarne Helsesykepleiere fra Skolehelsetjenesten i Bodø kommune.

Voksengruppene er etablert i nært samarbeid med Leve Nordland og Menighetene i Bodø kommune.

For nærmere informasjon og påmelding, ta gjerne kontakt med daglig leder Knut S. Brinchmann (epost knut.store.brinchmann@bodo.kommune.no), tlf. 93429100.

2024 © Bodø frivilligsentral