Nytt styre i Bodø Frivilligsentral

På Årsmøtet i Frivilligsentralen onsdag 16. juni ble det valgt inn to nye styremedlemmer.

Vårt nye styre har følgende sammensetning:


Kirsten Hasvoll (styreleder) – valgt for 2 år i 2020

Vera Isachsen – valgt for 2 år i 2020

Terje Hansen – valgt for 2 år i 2020

Oddvar Korneliussen – gjenvalgt for 2 år

Anne Gro Abrahamsen – Ny – velges for 2 år

Harald Aasheim – Ny – velges for 2 år


Merethe Wie Sandbakk, Bodø kommune (administrasjonen)

Bente Haukås, Bodø kommune (politisk)


Vi takker Vigdis Larsen og Alyona Amundsen som nå går ut av styret for godt samarbeid i arbeidet med å videreutvikle Bodø Frivilligsentral som en mangfoldig møteplass og samlende enhet for frivillig arbeid i Bodø.

2024 © Bodø frivilligsentral