Ny prosjektmedarbeider – Frivillighetens år 2022

Den 1. september hadde Ingrid Simonsen sin første dag på jobb på Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter.

Ingrid er foreløpig engasjert som prosjektmedarbeider i 6 måneder for å jobbe med planlegging og koordinering av Frivillighetens år 2022 i Bodø.

Hun er 34 år, og er født og oppvokst i Bodø. Hun er gift og har tre barn i alderen 4 -16 år.

Ingrid har mange års erfaring innen butikkdrift og har de siste 10 årene jobbet som leder for The Body Shop i Bodø.

På fritiden liker hun å være på tur og bruke tid på familie, fritidsaktiviteter for barna hvor hun har flere roller som frivillig. Engasjerte og dedikerte Ingrid har hatt flere verv i både barnehage og skole, er veldig opptatt av at vi må stille opp og bidra for en bedre hverdag for alle.

Vi er veldig fornøyde med å ha fått en så erfaren og selvgående prosjektmedarbeider på plass, og gleder oss til å komme i gang med planlegging og gjennomføring av den viktige markeringen av Frivillighetens år 2022, sier daglig leder Knut S. Brinchmann i Bodø Frivilligsentral.

Lykke til med nye utfordringer, og er helt sikre på at dere kommer til å se og høre mye til vår nye prosjektmedarbeider og Frivillighetens år 2022 fremover!


Nærmere om Frivillighetens år 2022:

Prosjektet er et viktig bidrag for å synliggjøre og hylle frivilligheten i Norge. Det lokale prosjektet i Bodø ledes av en styringsgruppe med representanter fra Bodø kommune, Bodø Idrettsråd, Bodø 2024, næringslivet, Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter AS og Bodø Frivilligsentral.


Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no)

2024 © Bodø frivilligsentral