Ny dato for nominasjon til frivillighetsprisen 2022 - og velkommen til kick-off for Frivilligforum Bodø 11. mars 2023!

Bodø Frivilligsentral og Bodø kommune inviterer organisasjoner og enkeltpersoner til å nominere kandidater til Frivillighetsprisen 2022. Vi har i år besluttet å gjøre et unntak - og flytte utdelingen av årets frivillighetspris til kick-off for Frivilligforum Bodø og en storstilt feiring av frivilligheten i Bodø i Svømmehallen Scene 11. mars 2023! Nærmere informasjon om program og billetter kommer i nær fremtid.

Frivillighetsprisen deles ut årlig, og er en del av Bodø kommunes arbeid for å stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor. 

Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid gjennom å gi en pris til initiativrike personer, organisasjoner eller foreninger som gjør en ekstra stor innsats til beste for sine medmennesker i Bodø.

Kriterier for Frivillighetsprisen

  • Prisen kan gis til en enkeltperson, organisasjon eller forening
  • Kandidaten må ha utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker og samfunnsnyttig arbeid
  • Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over en lengre tid, eller i en tidsavgrenset periode
  • Kandidaten skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats, og pågangsmot.


Forslag til kandidater til Frivillighetsprisen 2022 med begrunnelse for nominasjonen sendes innen 10. februar 2023 til Bodø Frivilligsentral ved daglig leder Knut S. Brinchmann, epost knut.store.brinchmann@bodo.kommune.no 

2024 © Bodø frivilligsentral