Invitasjon til gratis samling 31. august - frivillig i aktiviteter for asylsøkere og innvandrere?

Norsk Folkehjelp og Bodø Røde Kors inviterer til åpen samling i Røde Kors-gården den 31. august for dere som er eller er interessert i å bli frivillige i ulike aktiviteter for asylsøkere og innvandrere.

I Bodø er ti prosent av innbyggerne født i andre land, det vil altså si godt over 5000 mennesker, med svært ulik bakgrunn. Samlingen vil sette fokus på og bidrar til økt kunnskap om hvem som kommer til Bodø, og hvordan frivilligheten best kan bidra til at de som kommer hit skal bli en del av bodøsamfunnet. 

Samlingen starter kl 15.00 for de som har tid og mulighet til å spise en enkel middag med oss. Selve programmet starter kl 16.00 og varer fram til kl 19.30.

Sted: Møterommet i 4. etasje i Røde Kors-gården, Storgata 54.

Arrangementet er gratis. Vil du være med, så meld deg på i dette skjemaet: https://forms.office.com/r/3ZLXNqEb87

Påmeldingsfrist: 29. august (men vær oppmerksom på at det kan bli fullt!)

Ansvarlige for samlingen er Kirsten Springer Hasvoll (tlf 90935244) fra Norsk Folkehjelp og Torild Jakobsen (tlf 95859199) fra Bodø Røde Kors. Ta gjerne kontakt med en av dem om du har spørsmål om opplegg og innhold.


Program (med forbehold om mindre endringer):

15.00-16.00    Mat og kaffe, prat, bli kjent

16.00               Åpning/presentasjon 

16.15               Hvem er innvandrerne i Bodø? v/Kirsten Springer Hasvoll, Norsk Folkehjelp

16.30               Asylmottak v/Are Andreassen, Tverlandet mottak. Hvem bor der? Hva gjør de?  Forskjellen på en asylsøker og bosatt i forhold til økonomi, rettigheter etc. 

17.00               Hvorfor er du frivillig?  Samtale med 4 innvandrere som selv har engasjert seg i frivillig arbeid (Lars, Sara, Margarita, Abdo) Samtalen ledes av Torild Jacobsen, Røde Kors. Samtale om frivillighet, hvorfor og hva de har engasjert seg i. Hva er hindringene? Hvordan få flere med aktivt.

17.30               Pause

18.00               Gruppearbeid. Om å være ny i Norge, og hvordan engasjere flere innvandrere i frivillig arbeid. 

18.45               Ideer til nye aktiviteter framover. Innspill fra Camilla Helgesen (dyrking/urbant landbruk), Alice Sivertsen (sang og kultur), Nicole Furnes (matlaging) 

Samtale/avslutning


2024 © Bodø frivilligsentral