Hvem fortjener Frivillighetsprisen 2021?

Bodø Frivilligsentral og Bodø kommune inviterer organisasjoner og enkeltpersoner til å nominere kandidater til Frivillighetsprisen 2021.

Frivillighetsprisen deles ut årlig, og er en del av Bodø kommunes arbeid for å stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor. 

Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid gjennom å gi en pris til initiativrike personer, organisasjoner eller foreninger som gjør en ekstra stor innsats til beste for sine medmennesker i Bodø.

Årets Frivillighetspris deles ut av Bodøs ordfører Ida Maria Pinnerød i Bystyrets møte den 9. desember.

Kriterier for Frivillighetsprisen

  • Prisen kan gis til en enkeltperson, organisasjon eller forening
  • Kandidaten må ha utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker og samfunnsnyttig arbeid
  • Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over en lengre tid, eller i en tidsavgrenset periode
  • Kandidaten skal ha gjort seg bemerket gjennom uegennyttig innsats, og pågangsmot.


Forslag til kandidater til Frivillighetsprisen 2021 med begrunnelse for nominasjonen sendes innen 22. november til Bodø Frivilligsentral ved daglig leder Knut S. Brinchmann, epost knut.store.brinchmann@bodo.kommune.no 

2024 © Bodø frivilligsentral