Frivillighetstorg på Tusenhjemmet

I samarbeid med Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter, frivillige organisasjoner, frivillige og studenter fra Nord Universitet etablerer vi et Frivillighetstorg.

Frivillighetstorget er et supplerende tilbud innen områder som i dag ikke dekkes av andre frivillige organisasjoner i Bodø.

Dette er først og fremst et tilbud til de som trenger:

- Ledsager til lege, tannlege, frisør etc.

- Noen å snakke med (Telefonvenn)

- Noen å gå tur sammen med

Andre tilbud vurderes fortløpende etablert, i nært samarbeid med våre mange gode samarbeidspartnere innen ulike deler av frivillig sektor i Bodø.

For nærmere informasjon, kontakt:

Sentralbord (kl. 10 - 14): tlf. 47904018

2024 © Bodø frivilligsentral