Frivillighetsfestival i Bodø lørdag 21. mai 2022

Vi ønsker alle frivillige lag og foreninger velkommen til å feire oss selv og Frivillighetens år 2022 i Bodø sentrum lørdag 21. mai.

Lørdag 21. mai mellom kl. 11 - 17 ønsker vi å fylle byen med frivillighet! Alle lag og foreninger inviteres til å vise frem seg selv og sine aktiviteter på stand i Bodø sentrum, hvor vi har reservert Glasshuset, området utenfor Stormen Konserthus og Rådhusplassen til organisasjoner som vil være med på festen.

Alle utstillerne får to gratis parkeringsbevis i Bodø sentrum.

For nærmere informasjon eller påmelding, kontakt prosjektmedarbeider Ingrid Simonsen i Bodø Frivillighetssentral:

Epost:  ingridagathe86@gmail.com

Velkommen til å være med på feiringen av frivilligheten! 

Illustrasjonsbilde: Sara Angelica Spilling/Pudder Agency/Frivillighet Norge

2024 © Bodø frivilligsentral