Frivillig innsats for flyktninger fra Ukraina

Vår gode samarbeidspartner Bodø Røde Kors koordinerer frivillig innsats overfor flyktninger fra Ukraina som er ventet til akuttmottak i kommunen.

Bodø Røde Kors inviterer alle frivillige organisasjoner som ønsker å bidra til et informasjonsmøte tirsdag 15.mars kl. 18.00 – 19.00 i Røde Kors-gården, Storgata 54. 


Målet med møtet er å få en oversikt over hvilke organisasjoner som ønsker å bidra, hva organisasjoner og frivillige kan bidra med, samt diskutere hvordan frivillig samarbeid kan organiseres på en god måte. I forkant av møtet vil Røde Kors hente inn informasjon fra mottak og kommune om hvilke typer frivillig innsats det er behov for.


I løpet av de neste dagene vil Bodø kommune og Røde Kors samarbeide med media for å sørge for at informasjon når ut til ennå flere.


For nærmere informasjon, kontakt Tone Magnussen - epost tone.magnussen@gmail.com 

2024 © Bodø frivilligsentral