En dag i livet til en daglig leder - 6. oktober 2021

Mange lurer på hva en Frivilligsentral gjør og ikke gjør.

Her følger en kort oppsummering av noen av de viktigste arbeidsoppgavene fra dagens arbeidsliste:

  • Møte med Bodø kommune - gjennomgang av høringsutkast til ny forskrift for finansiering av frivilligsentraler
  • Presentasjon av Bodø Frivilligsentral - Foredrag for Bodø Pensjonistforening
  • Oppfølging og koordinering, påmelding til høstens sorggrupper
  • Møteinnkalling og saksforberedelser, styremøte 13. oktober
  • Planlegging og oppfølging av prioriterte aktiviteter, Frivillighetens år 2022
  • Oppsummering fra gårdagens koordineringsmøte, Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter AS
  • Forberedelser - morgendagens eldremiddag i Kulturkafeen (38 påmeldte gjester)
  • Arbeidet med avtale for rekruttering av nye medlemsorganisasjoner
  • Planlegging - annonsering og nominasjonsprosess - Frivillighetsprisen 2021
  • Planlegge oppstart av Frivillighetstorget (flere møter neste uke)

.

I tillegg er det som kjent ikke alle henvendelser og forespørsler som kan planlegges på forhånd.

Oppsummert - En daglig leder i en Frivilligsentral møter og prater med mange hyggelige mennesker. Hver dag.

Og holder på med litt av hvert.2024 © Bodø frivilligsentral