Eldre hjemmeboende Bodøværinger inviteres på middag!

Med økonomisk støtte fra Statsforvalteren i Nordland, inviterer vi i samarbeid med Tusenhjemmet, Hjemmetjenesten i Bodø kommune og Bodø Røde Kors eldre hjemmeboende på middag.

Formålet med tilskuddet fra Statsforvalteren er å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon og å legge til rette for at eldre igjen kan være del av et sosialt fellesskap etter at vaksinasjonen er gjennomført.

I Bodø kommune er det registrert rundt 8810 eldre hjemmeboende over 65 år. Mange av disse er i større eller mindre grad preget av over ett år med koronatiltak og nedstengning av samfunnet.

Fra juni – oktober vil vi derfor invitere inntil 300 eldre hjemmeboende Bodøværinger på middag i Tusenhjemmet Kulturkafe, sentralt plassert i Prinsens gate i Bodø sentrum med lett tilgang med heis for de som ikke er så gode til beins.

Middagene tilbys en fast dag i uka, med utvidet åpningstid og forhåndsbestilling av bord begrenset oppad til 30 personer per middag. Kafeen vil i utgangspunktet også være åpen for andre betalende gjester (familiemedlemmer, venner eller andre besøkende) så lenge det er plass i henhold til de til enhver tid gjeldende smittevernreglene.

Tilbudet tilbys kun en gang per person, og dekker mat og drikke (ikke alkoholholdige drikkevarer) inntil kr. 250 per kuvert (fratrukket en egenandel på kr. 100,-). Frivillige som ledsager de eldre betaler ikke egenandel.

Transport til og fra Tusenhjemmet (taxi eller egen bil) dekkes etter regning inntil kr. 500,-.

For påmelding eller nærmere informasjon, kontakt:

Daglig leder Knut S. Brinchmann i Bodø Frivilligsentral, knut.store.brinchmann@bodo.kommune.no

Kultur- og frivillighetskoordinator Cecilie Haugseth, Tusenhjemmet, cecilie.haugseth@tusenhjemmet.no 

2024 © Bodø frivilligsentral