Bodø Røde Kors inviterer til foredrag 4. november om Gjerdrum-katastrofen

Ragnhild Fiskaa Mila fra Akershus Røde Kors var selv svært delaktig i det frivillige arbeidet etter raskatastrofen i Gjerdrum. Torsdag 4. november kl. 18 er hun på plass i Folkeforum i Bodø rådhus for å fortelle om innsatsen Røde Kors og andre frivillige gjorde for et hardt rammet lokalsamfunn.

Natt til 30. desember 2020 raste grunnen ut under boligfeltet Nystulia i Gjerdrum. 

Få timer senere var Røde Kors på plass med de første mannskapene, og i en hel måned etterpå var frivillige til stede for å bistå med alt fra evakuering og organisering av mat- og klesutdeling til å drive psykososial førstehjelp blant naboer og pårørende. 

I forbindelse med den nasjonale Egenberedskapsuka 2021 har Bodø Røde Kors invitert Ragnhild Fiskaa Mila fra Akershus Røde Kors nordover. Ragnhild var selv svært delaktig i det frivillige arbeidet etter raskatastrofen i Gjerdrum. 

Bodø Røde Kors inviterer til åpent møte med Ragnhild i Bodø rådhus, der vi setter fokus på hvordan alle kan bidra med frivillig innsats når det det skjer uforutsette hendelser i samfunnet. 

Velkommen!

2024 © Bodø frivilligsentral