Bodø Frivilligsentral i Bystyret - torsdag 28. oktober

Daglig leder Knut S. Brinchmann hadde under den åpne halvtimen i dagens bystyremøte et 10 minutters innlegg.

Bystyret fikk en orientering om Frivilligsentralens arbeid, prioriterte aktiviteter og planer for Frivillighetens år 2022.

Vi benyttet også anledningen til å utfordre Bystyret til å prioritere tilrettelegging for frivillig sektor i neste års budsjett. 

Konkret ønsker vi oss:

- En stilling i kommunen som overordnet frivillighetskoordinator

- Styrke bemanningen ved frivilligsentralen fra en til to stillinger

- En overordnet frivillighetsstrategi for Bodø kommune.

Frivilligheten  i Bodø står sterkt, med hele 611 registrerte frivillige lag og foreninger. Ingen nevnt, ingen glemt.

Bodø Frivilligsentral har som mål å være et nav og et utstillingsvindu for frivillig sektor i Bodø. Vi ønsker en helhetlig frivillighetspolitikk, som kan bidra til økt livskvalitet og bolyst gjennom å styrke og videreutvikle de mange frivillige tilbudene og møteplassene i byen vår. Men da trenger vi hjelp, både fra vår eier Bodø kommune og våre mange samarbeidspartnere.

Vårt ønske om to nye stillinger med ansvar for tilrettelegging for frivillig sektor må derfor sees på som en investering i et bedre samfunn for oss alle! Noe som i neste omgang kan bidra til å avlaste og redusere behovet for kommunale omsorgsoppgaver.

Det blir en spennende høst!

2024 © Bodø frivilligsentral