Bodø Demensforening nytt medlem i Bodø Frivilligsentral

Styreleder Åshild Nordnes i Bodø Demensforening og daglig leder Knut S. Brinchmann i Frivillighetssentralen møttes i dag for å signere avtalen om medlemskap.

Medlemskapet gjelder frivillige organisasjoner (ikke enkeltpersoner), er gratis og uten forpliktelser eller ansvar for driften av Frivilligsentralen.  

Bodø Frivilligsentral tilbyr våre medlemmer;

  • Deling av relevant informasjon gjennom Bodø Frivilligsentrals ulike kanaler
  • Gratis deltagelse på 1-2 kurs/arrangementer i året i regi av Bodø Frivilligsentral
  • Mulighet til å nominere kandidater til styret i Bodø Frivilligsentral
  • Annet etter nærmere avtale.


Medlemsorganisasjoner i Bodø Frivilligsentral forplikter seg til følgende;

  • Deling av informasjon fra Frivilligsentralen i egne kanaler
  • Så langt som mulig delta i ulike arrangementer i regi av Bodø Frivilligsentral
  • Samarbeide om videreutvikling av Frivilligsentralen som nav for frivillig sektor i Bodø
  • Annet etter nærmere avtale.
2024 © Bodø frivilligsentral