Årsmøte i Bodø Frivilligsentral 16. juni

Årsmøtet i Bodø Frivilligsentral gjennomføres på Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter onsdag den 16. juni kl. 16-18.

Følgende saker behandles:

Sak 1     Åpning og konstituering

Sak 2     Årsrapport 2020

Sak 3     Årsregnskap 2020

Sak 4     Budsjett 2021

Sak 5     Aktivitetsplan 2021

Sak 6     Vedtektsendring

Sak 7     Valg


For nærmere informasjon, kontakt daglig leder Knut S. Brinchmann på epost: knut.store.brinchmann@bodo.kommune.no

2024 © Bodø frivilligsentral