Årsmøte Bodø Frivilligsentral avholdt onsdag 29. mars

Bodø Frivilligsentral gjennomførte onsdag 29. mars vårt årsmøte.

Grunnet usikkerhet rundt fremtidig organisering, mandat og styrets rolle, stilte vårt nåværende styre seg til disposisjon for å fortsette i et år. Dette ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet.

Vårt styre frem til Årsmøte 2024 / endelig avklaring av styrets rolle og mandat er:

  • Terje Hansen (leder)
  • Chanice S. Johansen (nestleder)
  • Oddvar Korneliussen
  • Anne Gro Abrahamsen
  • Tomas Lopéz  
  • Mahammed Farah Siad
  • Kristine Engan - Bodø kommune, administrasjonen
  • Bente Haukås - Bodø kommune, Bystyret


Bodø bystyre behandler dagen etter Årsmøtet i PS 35/23 en sak om frivillighet i Bodø kommune, der kommunedirektørens anbefaling til innstilling ble enstemmig vedtatt:

Det etableres en arbeidsgruppe som i samarbeid med frivillig sektor utarbeider en strategi for frivillighetsarbeid, samt en handlingsplan.

Bodø Frivilligsentral er veldig klare til å bli involvert i den videre prosessen for å utarbeide Bodø kommunes frivillighetsstrategi. Vi ser frem til avklaringer i forhold til prosjektledelse, fremdriftsplan, deltagelse i arbeidsgruppen og budsjett.  

Årsmøtet forventer at Bodø kommunes frivillighetsstrategi også vil avklare Frivilligsentralen og styrets mandat og rolle og ressursbehov i forhold til kommunens mål og forventninger til samhandling med frivillig sektor.

2024 © Bodø frivilligsentral