Årsmøte 23. mars - Nytt styre i Bodø Frivilligsentral

Årsmøte i Bodø Frivilligsentral ble gjennomført på Tusenhjemmet Kultur- og Kunnskapssenter onsdag 23. mars kl. 18-20, med rundt 20 deltagere til stede.

I fraværet til en koronasyk daglig leder Knut S. Brinchmann, ble møtet organisert og ledet av styreleder Kirsten Springer Hasvoll og Ingrid Simonsen fra administrasjonen.

Den første timen fikk deltagerne to spennende foredrag:

  • Frivillighetsstrategi for Bodø2024 

v/ Nicole Natalie Furnes, Frivillighetskoordinator

  • Frivillighetens år 2022 – hva skjer i Bodø? 

v/ prosjektmedarbeider Ingrid Simonsen, Bodø Frivilligsentral

Etter en kaffepause med marsipankake og gode samtaler, ble de ordinære Årsmøtesakene behandlet fra kl. 19.

Forslaget til nytt styre fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt:

  • Terje Hansen (styreleder) – valgt for 2 år
  • Oddvar Korneliussen – gjenvalgt
  • Anne Gro Abrahamsen – gjenvalgt
  • Tomas Lopez – ny (Batteriet / Kirkens Bymisjon)
  • Mahamed Farah Siad – ny (frivillig, Bodø Røde Kors)
  • Chanice S. Johansen – ny (leder, Studentorganisasjonen i Bodø)


Oppnevnt av Bodø kommune:

  • Merethe Wie Sandbakk (administrasjonen)
  • Bente Haukås (Bystyret)


Vi ønsker det nye styret lykke til, og takker avtroppende styreleder Kirsten Springer Hasvoll, Vera Isachsen og Harald Aasheim som nå går ut av styret, for stor innsats for å videreutvikle Bodø Frivilligsentral som en mangfoldig møteplass og samlende enhet for frivillig arbeid i Bodø.

2024 © Bodø frivilligsentral