SPRÅKKAFE

Bodø Frivilligsentral - Språkkafe

Dette er et tiltak i samarbeid med Flyktningekontoret og Bodø Røde Kors, og er rettet mot flyktninger ved Tverlandet Integreringsmottak.

Frivillige bidrar med språktrening og læring til gruppen som er satt sammen fra Flyktningekontoret.

Språkkafeen er onsdager mellom 13 - 15 i våre lokaler i Prinsens gate 124


Flere aktiviteter

Frivillige oppdrag

Bodø Frivilligsentral skal være et nav og en katalysator for frivillig sektor i Bodø. Enten du jobber for eller er medlem av en av byens mange frivillige organisasjoner, ønsker å bli frivillig, er pårørende eller selv ønsker hjelp til å komme i kontakt med frivillige, skal vi prøve å hjelpe deg. Vi er eid av Bodø kommune, og jobber hver dag for å styrke frivillig sektor i den flotte byen vår. Frivilligheten er limet og veien til et varmere og mer inkluderende samfunn. Har du tid og lyst til å være med på laget, er du hjertelig velkommen!

Hvor ligger kontoret : Prinsensgate 124 Bodø, 1.etg

Bodø Frivilligsentral har sitt kontor i Tusenhjemmet

Lederskifte i Bodø Frivilligsentral

Som dere sikkert har registrert har vår daglige leder siden 1992 Gjertrud Kvalsponet Ludvigsen nå overlatt ansvaret for Bodø Frivilligsentral til Knut S. Brinchmann.

Nettverkssamling for sentralene i Salten og Vestvågøy Frivilligsentral

Sentralene i Salten og Vestvågøy har samling 3. og 4.juni i vakre Lofoten. Hyggelig og nytting med flott program.

Sorggrupper for Barn og Unge

Bodø Frivilligsentral har tidligere tilbudt sorggrupper for barn og unge som har mistet en av sine nærmeste og ønsker å delta i gruppe sammen med andre som har opplevd det samme. Dette er et svært viktig tilbud for barn i sorg. Videreføring av tilbudet vil bli avklart i løpet av februar måned i nært samarbeid med Helse- og Omsorgsavdelingen i Bodø kommune.

2020 © Bodø frivilligsentral