SPRÅKKAFE

Bodø Frivilligsentral - Språkkafe

Dette er et tiltak i samarbeid med Flyktningekontoret og Bodø Røde Kors, og er rettet mot flyktninger ved Tverlandet Integreringsmottak.

Frivillige bidrar med språktrening og læring til gruppen som er satt sammen fra Flyktningekontoret.

Språkkafeen er onsdager mellom 13 - 15 i våre lokaler i Prinsens gate 124


Flere aktiviteter

Beredskap koronaviruset - Vi er mer avhengige av frivillighet enn noensinne!

I dissse krevende tidene trenger vi omsorg og din frivillige innsats mer enn noen sinne. Vi oppfordrer først og fremst alle til å ta vare på hverandre. Ring eller kontakt slektninger eller naboer, hør om noen trenger hjelp for å få hverdagen til å gå rundt. Mange sitter nå isolert i karantene, og kan trenge hjelp til innkjøp av mat, legemidler etc.

Frivillige oppdrag

Bodø Frivilligsentral skal være et nav og en katalysator for frivillig sektor i Bodø. Enten du jobber for eller er medlem av en av byens mange frivillige organisasjoner, ønsker å bli frivillig, er pårørende eller selv ønsker hjelp til å komme i kontakt med frivillige, skal vi prøve å hjelpe deg. Vi er eid av Bodø kommune, og jobber hver dag for å styrke frivillig sektor i den flotte byen vår. Frivilligheten er limet og veien til et varmere og mer inkluderende samfunn. Har du tid og lyst til å være med på laget, er du hjertelig velkommen!

Hvor ligger kontoret : Prinsensgate 124 Bodø, 1.etg

Bodø Frivilligsentral har sitt kontor i Tusenhjemmet

Lederskifte i Bodø Frivilligsentral

Som dere sikkert har registrert har vår daglige leder siden 1992 Gjertrud Kvalsponet Ludvigsen nå overlatt ansvaret for Bodø Frivilligsentral til Knut S. Brinchmann.

Nettverkssamling for sentralene i Salten og Vestvågøy Frivilligsentral

Sentralene i Salten og Vestvågøy har samling 3. og 4.juni i vakre Lofoten. Hyggelig og nytting med flott program.

2020 © Bodø frivilligsentral