PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sorggrupper for voksne

Sorggruppe for voksne som har mistet ektefelle, samboer eller andre nære ved sykdom/brå død startes opp ved behov.  Dersom det er behov for flere grupper prøver vi å legge til rette for det.

Vi samarbeid med Rønvik menighet og Domkirken menighet.  

Ta kontakt med Bodø frivilligsentral ved Gjertrud, tlf 755 28577 eller mobil 99258611


Tilbudet er gratis, og det er to gruppeledere i hver gruppe.
Som regel varer gruppene ca 1 år, med en pause på sommeren.
Det anbefales at en venter ca 5-6 måneder fra man har mistet og til en går inn i gruppe.