PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sorggrupper for ungdom

Ungdomsgruppa

Alder;    13 -18 år
Når;        onsdager hver 14 dag
Hvor:    Frivilligsentralen, Prinsensgate 124
Tema:    Min historie
            Endringer i familien etter å ha mistet noen
            Nettverk  ( familie - venner - skole)
            Å se framover - hva kan hjelpe
            flere tema ....
            Tilpasning etter hva de unge har behov for.
Gruppene går fra januar til slutten av mai og fra september fram til jul. 
Deltakerne bestemmer selv hvor lenge de vil være med, de fleste følger gruppa et år og andre kortere eller lengre.
Det er taushetsplikt og dette blir også tatt opp som tema.
Det er gratis å delta i ei sorggruppe.

Info/påmelding; Bodø Frivilligsentral ved Gjertrud: 755 28577 - mob 99258611 eller Helsesøster på skolen