PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sorggrupper for barn 2016

Sorggrupper for barn
Rammer
Alderstrinn;    6 - 12 år
Når:                Onsdag annen hver uke 
Tid:                kl 17.30 - 19.30. 
Hvor:            Tusenhjemmet, Prinsensgate 130
Tema:          Når vi har mistet ............
                    Sorg og følelser............
                    Skole - venner - nettverk .......
                    Hvordan minnes den vi har mistet ... 

                    flere tema      

Metoder:    Bruk av samtale, tegning, collage, høytlesning,   
                   film, oppgaver der man fyller inn selv osv.
Åpen gruppe:    
Barnegruppa er åpen for nye deltakerer gjennom både vår og høstsemesteret.
Forsamtale: 
Deltakerne i gruppa kommer til en forsamtale enten samme dag eller en annen dag for å hilse på gruppeleder(ne) og få litt informasjon.

Vårsemesteret starter i januar og varer fram til mai.  Høstsemesteret starter i september og varer fram til desember (jul)
Deltakerne er som oftest med både vår og høstsemesteret, men dette bestemmer deltakerne selv. 

Gruppeledere:  Barnevernpedagog, helsesøster, sosionom, førskolelærer.  Det er to   gruppeledere på hver gruppe ( barn og ungdom) og alle gruppelederne har erfaring fra  begge disse alderstrinnene.

Det er gratis å delta, og vi har en pause der vi spiser brødskiver og litt frukt.
 
Kontakt: Bodø Frivilligsentral ved Gjertrud Didriksen,
tlf 755 28577, mob 99258611 
eller Helsesøster på skolen der barnet er elev.