PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Sorggrupper

Sorggrupper for voksne, ungdom og barn.

Bodø Frivilligsentral har siden 1992 drevet sorggrupper for voksne. Gruppene blir drevet i samarbeid med Bodø kommune og Den Norske Kirke.  

 Bak henvendelsene er ulike type tap; Noen har mistet en nær familiemedlem i sykdom, i ulykker og i brå død.  Noen tap skjer i ung alder og andre midt i livet eller ved sykdom og høyere alder.

Bodø Frivilligsentral har ansvar for koordinering og igangsetting av ulike sorggrupper, og det å nå ut med vårt tilbud til de som kan ha behov for det er viktig  

Barnegruppa går fra alder 6 - 12 år og Ungdomsgruppa er fra alder 13 - 18 år.

Det har vært bra oppslutning. Voksengruppene bør ha et antall fra 5 - 8 og barnegruppene som er åpne kan ha litt forskjellig antall, fra 2-3 og opp til 8 - 10 deltakere hvert semester.

Vi har i dag gruppeledere fra Helsesøstertjenesten i Bodø kommune, Rønvik menighet, Nordlandssykehuset og flere frivillige som er skolert og interessert i dette tiltaket.  Noen av gruppelederne har egenerfaring med sorg og i tillegg kompetanse gjennom kurs.  

Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode og sentralen får støtte til å drive tilbudet  gjennom Bodø kommune og Domkirken menighets diakonistiftelse.  Det koster ikke noe å delta i en sorggruppe.

For ytterligere informasjon; kontakt Bodø Frivilligsentral 755 28577