PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styret 2015

Styret i Bodø Frivilligsentral

består av 5 representanter.  Fra Bodø kommune deltar en politisk oppnevnt representant med vara og en administrativt oppnevnt representant,  De tre øvrige representantene og tre varamedlemmer foreslås fra medlemmene /frivillige og velges på årsmøtet.Styret i Bodø Frivilligsentral har i 2015 følgende sammensetning

Leder:               Harald Åsheim                      Frivillig
Styremedlem:   Ingrid løkken                        Domkirken menighet
Styremedlem:   Inge Pettersen                    Lions club Bodø
Styremedlem:   Gøran Raade-Andersen        Bodø kommune, administrasjonen
Styremedlem:   Mona Lillehaug                    Bodø kommune, politisk oppnevnt
Vararepr.          Else Nielsen                        Frivillig
Vararepr.          Inger Johanne Jentoft         Bodø Sanitetsforening
Vararepr.          Indra Grepp                         Bodø kommune, politisk oppnevnt