PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Litt om sentralen

Bodø Frivilligsentral

ble etablert i 1991 som følge av forsøksprosjektet med Frivillighetssentraler i Norge.  Siden har sentralen fått lokal forankring og delfinansiering gjennom Bodø kommune, som står som eier av Bodø Frivilligsentral.  Sentralen får et statlig tilskudd gjennom Kulturdepartementet som for 2015 er 340.000 kroner som også inkluderer 30.000 kroner i kompensasjon for at sentralen har nettverksleder

 

Målsettingen 

er at  Bodø Frivilligsentral skal være et samarbeidsorgan for frivillig innsats i Bodø.

 

Formål

  • Være et kontaktpunkt og et bindeledd mellom de som ønsker å gjøre en frivillig innsats og de som ønsker å motta slik innsats.
  • Være en møteplass og brobygger mellom enkeltmennesker, foreninger, lag og organisasjoner, menigheter og det offentlige.
  • Fange opp en ny type frivillighet basert på felles erfaringer, gjensidighet og selvhjelp.
  • Være en arena for lokalt utviklingsarbeid og nærmiljøarbeid.
  • Utvikle gode samarbeidsformer mellom det offentlige og frivilligheten.
  • Finne gode metoder å koordinere det frivillige arbeidet på.